TIDS & KALKYLUR AMANO PIX200

Art.nr: 17525200
Min.best: 1 st.
Beskrivning

Tids & kalkylur Amano Pix200 stämplar på höger eller vänster sida, antingen på färdiga stämpelkort eller på egna dokument, t ex arbetsordrar. Bra bl a för tidsstämpling av jobb eller projekt. Kan också användas som ankomststämpel. Skriver år, mån, dag, klockslag + ev. text i valfri ordning. Tiden skrivs ut i timmar, minuter, sekunder alt. 1/10 eller 1/100 av timme. Pagineringsverk med 8 eller 6 siffror och repetivitet 1-9. Eget avtryck kan inprogrammeras. Automatisk ändring till rätt datum och tid vid månadsskifte, skottår och sommar/vintertid. Minnesbackup för ström-avbrott. Möjlighet till rastsignaler.

Antal 1 st.
Pris 3 495,00
Antal st.

Exkl. moms