Brännpennor - Glödritningspennor

Att brännmärka med en brännpenna eller glödritningspenna, så kallad pyrografi, är en flera tusen år gammal dekorationsteknik. Tekniken med brännpenna är mest lämplig för brännmärkning i trä, läder eller kork. Det finns två varianter av brännpennor:

Brännpennor med brännstift: Används mest i skolor och hobbyverksamheter. Dessa brännpennor kopplas direkt i vägguttaget och har en solid spets som finns i flera varianter. Brännstiftet kan enkelt bytas med hjälp av en skruvmejsel.

- Brännpennor med glödstift: Används mestadels av vana glödritare och de som vill kunna varera sin pyrografi på ett mer flexibelt vis. Glödritningspennan kopplas till en brännmärkningsapparat där man enkelt kan justera glödstiftets temperatur beroende på vilket material man skall brännmärka i. Glödstiftet har två byglar som kopplas till brännpennan. Glödstiftet finns i flera utformningar. Med denna teknik får man en mycket mer effektiv märkning än med en brännpenna med brännstift.

Brännpenna med brännstift

Exempel på en brännpenna med monterat solidt brännstift.

Glödritningspenna med glödstift

Exempel på penna med glödstift monterat med två byglar


 

Brännmärkning med brännpenna är en 1000 årig konstform så kallad pyrografi

Pyrografi

Pyrografi är en teknik att skriva, dekorera eller märka med en glödpenna, som vanligtvis används på trä eller läder.

En glödpenna är en het metallspets som lämnar ett bränt spår i materialet. Tekniken kan vara en av de äldsta dekorationsteknikerna, men materialet som man dekorerar är sällan bestående, varför det är svårt att bedöma hur länge pyrografi funnits. Bilden till vänster visar en tavla, utförd med denna teknink, av den kännde målaren och konstnären Vincent Van Gogh

Källa wikipedia